Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/12/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 096/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.6 POLYTRACK)
赛道:6 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 九六猛士 1000V K954yo B NZ G SHSR, SB 692 励海扎 许佐扬 1 1:04.24FLAME NEAR-FORE
by KEEPER (AUS) - EVER KLAIRE (NZ)
3 小红帽 BLEED C2416yo B/BR NZ G SHXNB48 533 哈金 霍卡 2NK1:04.29PWITH XNB
by REDWOOD (GB) - DREAMCATCHER (NZ)
有钱赚 ORT K2652yo B USA G NH 57 1 林利杰 林炜恩
by PAYNTER (USA) - THUNDERING HOOFS (USA)