Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/11/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 272/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 美乐 PRAC K1463yo B NZ F SHB48 645 高丽雅 彼得斯 1 1:00.17
by ROCK 'N' POP (AUS) - RUBY ROUGE (NZ)
4 好料 PRAC E4694yo B/BR USA G NHSB, EM, B46 634 B伍活 郭力维 23/41:00.28
by SOLDAT (USA) - TAKER HOME (USA)
6 得胜 PRAC H4224yo B IRE G NHSB, B48 676 杜奕 彼得斯 33/41:00.41
by KODIAC (GB) - CAUSEWAY CHARM (USA)
7 巴哈拉 PRAC K805yo B NZ G SHSB, TT56 667 哥拉利 尚恩 421:00.76
by ROCK 'N' POP (AUS) - LOVE SOPHIA (NZ)
3 黄蜂 PRAC H5765yo CH NZ G SHB, TT44 663 阿沙哈 柯清狄 511:00.91
by RELIABLE MAN (GB) - FIORENZA (NZ)
2 杰出 PRAC H3305yo CH NZ G SHTT33 612 黎多安 奥哈拉 61/21:01.00
by COATS CHOICE (AUS) - GYPSY WIND (NZ)
1 蹄多得 PRAC H5993yo B AUS G SHEM 601 赛富汀 奥哈拉 711:01.15
by THE FACTOR (USA) - JIMS BIRD (AUS)