Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 253/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 火箭星 PRAC H5973yo CH AUS G SHSB, B55 619 汤普新 李卡都 1 1:00.13
by STAR WITNESS (AUS) - TRAGIC MOMENT (USA)
2 拼多胜 PRAC K2174yo B AUS G SH 57 592 安保罗 李卡都 21 3/41:00.43
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MELPOMENE (AUS)
6 货真价实 PRAC H1574yo B NZ G SH 64 666 罗达 布隆 35 1/41:01.28
by ALL TOO HARD (AUS) - LYCHEE (AUS)
7 林家天籁 PRAC E5734yo GR AUS G SH 45 637 谢伊婷 马定贤 41 1/41:01.48
by SNIPPETSON (AUS) - MOVING (AUS)
8 太阳司令 PRAC K1214yo B/BR AUS G SHSB, B55 688 倪塑鹏 菲特文 511:01.63
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - PINWIN (NZ)
1 水星 PRAC H405yo B NZ G SH 47 681 雷马克 陈泳志 62 1/21:02.02
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
5 梦神 PRAC H534yo BR NZ G SHB44 585 赛鲁 王坤耀 74 1/41:02.72
by TOWKAY (AUS) - CENTAINE GU LI (NZ)
3 反弹力 PRAC E2765yo B NZ G SHB41 643 沙菲益 D罗瑾 81/21:02.78
by POUR MOI (IRE) - DECEIT (NZ)
4 喜万能 PRAC R3238yo B NZ G SHP, TT29 654 MUHAMMAD FAHMI BIN ROSMAN 赛米 9SHD1:02.79
by O'REILLY (NZ) - DITA VON TEESE (NZ)