Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 244/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 超级动力 1000B H5036yo B NZ G SHB, TT56 693 穆哈诺 奥哈拉 1 1:00.44PWITH B/TT
by ALFRED NOBEL (IRE) - GOLD PARK (AUS)
8 阿特拉斯 PRAC K403yo B NZ G SHB57 678 罗达 布隆 21 3/41:00.74
by ATLANTE (AUS) - UPDATE (NZ)
1 时间之主 1000B, VET H3955yo B NZ G SHTT, XNB77 581 菲德斯 霍卡 32 1/41:01.10PWITH TT/XNB
by GUILLOTINE (NZ) - MARY AGNES (AUS)
7 奥古斯都 1000B, VET H3965yo B AUS G SHTT, XNB73 557 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 41 3/41:01.40PWITH TT/XNB
by SNITZEL (AUS) - GUSSY GODIVA (NZ)
4 宥保佑 NR K2914yo B AUS G SH 77 694 杜奕 尚恩 511:01.55PNIL
by POET'S VOICE (GB) - PERUVIAN (GB)
2 林家慰问 1000V E4845yo BR AUS G SH 65 592 郭炜烘 伯里奇 6SHD1:01.57FFAILED VET EXAM
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - HUSSTA LA VISTA (AUS)
6 十九之星 BP K2144yo B AUS M SHBP 616 B伍活 郭力维 7SHD1:01.58PWITH BP
by STREET BOSS (USA) - OUTSEARCH (AUS)
5 亚洲精神 1000B C1997yo B AUS G SHTT48 685 励海扎 许佐扬 81 1/21:01.83PWITH TT
by BEL ESPRIT (AUS) - DROP ANCHOR (AUS)