Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 240/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 巨亨 PRAC C1476yo B/BR NZ G SH 62 581 克希纳 李卡都 1 0:59.71
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
2 关云 PRAC E1215yo B NZ H SHB, TT65 562 黄俊杰 柯清狄 221:00.05
by NIAGARA (AUS) - MISS JEAN BRODIE (NZ)
5 沉默伙伴 PRAC H4184yo B IRE G NH 67 685 杜奕 克莱门 311:00.23
by DANDY MAN (IRE) - DOLCE DOVO (GB)
4 得胜风暴 PRAC H2404yo B NZ G SH 54 624 沙菲益 D罗瑾 42 1/21:00.65
by STORM CREEK (USA) - DWANDAOFU (NZ)
3 明义 PRAC E5925yo GR GB G NH 67 663 雷马克 陈泳志 55 1/21:01.58
by HELLVELYN (GB) - BENS GEORGIE (IRE)
7 纵横天地 PRAC H4244yo B IRE G NH 83 677 罗达 布隆 63 1/41:02.12
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - PRECAUTIONARY (GB)
6 玉龙绿 PRAC H3694yo B GB G NH 58 596 安保罗 李卡都 7NK1:02.17
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - DOMITIA (GB)