Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 240/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 浪涌 NR K1494yo B AUS G SH 60 672 包和义 L黎根 1 0:59.89PNIL
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ANTILLANCA (AUS)
3 矜持 NR K2904yo BL/BR AUS G SH 67 683 杜奕 李卡都 21/20:59.97PNIL
by LONHRO (AUS) - MODERATE (AUS)
4 连中三元 1000V H305yo B NZ G SH 70 674 倪塑鹏 克莱门 32 1/21:00.37FLAME OFF FORE
by SEBRING (AUS) - DARCYBEE (NZ)
6 生化战士 NR K2834yo B AUS G SHXNB61 646 扎华礼 霍卡 42 1/41:00.76PWITH XNB
by HINCHINBROOK (AUS) - BIONIC GIRL (AUS)
1 皎阳 NR K2844yo CH AUS M SHXNB61 561 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 51 1/41:00.94PWITH XNB
by SNITZEL (AUS) - OVERBLIK (AUS)
7 目标 STALL C5286yo B USA G NHEM74 697 NOR ARI BIN YADI 马定贤 6171/21:03.82PWITH EM
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)
福宝 STALL H1404yo B/BR NZ G SH 70 5 莫丹尼 彼得斯
by SHAMEXPRESS (NZ) - KATE'S TALENT (NZ)