Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 237/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 巧夺天工 PRAC H5904yo BR AUS G SH 78 697 包和义 L黎根 1 0:59.72
by ELVSTROEM (AUS) - LOMINATA (AUS)
9 快意恩仇 PRAC C3706yo B NZ G SHP, TT110 639 莫丹尼 克莱门 2HD0:59.75
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - REPLICATE (NZ)
2 多宝多梦 PRAC H1364yo B NZ G SHEM62 682 杜奕 瑞尔士 31 1/40:59.93
by PINS (AUS) - J'LO )NZ)
6 花样滑冰 PRAC H1014yo B NZ G SHXNB68 556 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 441:00.59
by DARCI BRAHMA (NZ) - JOSEPHINES FORTUNE (NZ)
8 太阳圈 PRAC H3365yo B AUS G SHTT, XNB79 688 倪塑鹏 菲特文 5NK1:00.62
by SEBRING (AUS) - PURRFECTION (NZ)
3 福来辉煌 PRAC K244yo BR ARG G SHXNB63 633 扎华礼 霍卡 62 1/41:01.00
by VAN NISTELROOY (USA) - HOLY SUNSET (USA)
4 英式比利 PRAC J75810yo BR NZ G SH 64 594 海理 瑞尔士 7SHD1:01.02
by ONE COOL CAT (USA) - ZATIGER (NZ)
1 长篇大论 PRAC H5614yo B GB M NH 57 601 尤索夫 赛米 811:01.20
by NATHANIEL (IRE) - CAPACIOUS (GB)
太阳唯一 PRAC E5326yo BR AUS G SH 67 5 穆哈诺 许佐扬
by SO YOU THINK (NZ) - LINK TO MY HEART (USA)