Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 237/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 圣灵之礼 NR K2574yo B AUS G SHEM58 633 扎华礼 霍卡 1 1:01.46PWITH EM
by ZOUSTAR (AUS) - CALCATTA (AUS)
1 巴卡拉 STALL H3285yo CH NZ G SHB58 681 杜奕 瑞尔士 21/21:01.52PWITH B
by JIMMY CHOUX (NZ) - CISSY BOWEN (NZ)
4 精英卓越 1000V K255yo BR ARG G SHXNB79 564 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 39 1/41:03.06PWITH XNB
by SEBI HALO (ARG) - BAALTIS (ARG)
5 摩云 NR K3035yo CH AUS G SH 67 675 贝善利 马定贤 4HD1:03.09PNIL
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - LUNA PRIDE (AUS)
2 太阳美梦 1000V E2396yo B AUS G SHB, TT69 592 MOHAMAD FAIZ BIN MOHAMAD KHAIR 许佐扬 51 1/41:03.28PWITH B/TT
by SNITZEL (AUS) - FORCED TO TANGO (AUS)