Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 080/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 祥婷 ORT K2672yo B/BR USA F NH 46.5665 鲍兆霖 克莱门 1 1:01.37PNIL
by SHANGHAI BOBBY (USA) - SHADOWLAN (USA)
1 争出荣 ORT K1354yo B NZ G SH 57.5592 赛富汀 林炜恩 21/21:01.43PNIL
by NIAGARA (AUS) - DE NOVO (NZ)
2 风蹄 ORT K1074yo CH NZ G SHEM, B, XNB 57.5633 再基 林炜恩 3131/21:03.67PWITH B/EM/XNB
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - PENTRAC (NZ)
3 林家唯一 ORT K223yo B AUS G SH 52681 贝善利 马定贤 48 1/41:05.03PNIL
by UNCLE MO (USA) - MISS CONCORDE (IRE)
6 有钱赚 ORT K2652yo B USA G NH 48706 林利杰 伯里奇 53/41:05.15PNIL
by PAYNTER (USA) - THUNDERING HOOFS (USA)
公共财富 ORT K1563yo CH ARG G SH 52 4 黄敬权 陈加顺
by SUGGESTIVE BOY (ARG) - TESORILLA CLASS (ARG)
基戈尔德 ORT K1873yo B NZ G SH 52 7 塞赫尔 陈加顺
by ATLANTE (AUS) - LA MADELINA (USA)