Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 234/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 四分卫 1000V E3214yo B JPN G NH 85 642 鲍兆霖 克莱门 1 1:01.00PNIL
by EMPIRE MAKER (USA) - LAST MESSAGE (JPN)
1 让我行 1000B K1294yo B NZ G SHB, TT 711 穆哈诺 许佐扬 21/21:01.06FLAME OFF FORE
by BATTLE PAINT (USA) - HONEY BEE (NZ)
6 皇家表现 BLINK K1523yo BR NZ G SHB 626 高丽雅 王坤耀 33/41:01.20PWITH B
by SHOWCASING (GB) - SILK SPURS (AUS)
7 东方胜 STALL C2017yo B AUS G SHTT34 617 黄敬权 许佐扬 42 1/21:01.63PWITH TT
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
4 浩胜勇士 1000V H4154yo B AUS G SH 35 574 MUHAMMAD HAFIZUL BIN MOHD BURHAN 陈瀠旺 51/21:01.69FLAME NEAR FORE
by CHARGE FORWARD (AUS) - TIME AND PLACE (AUS)
3 江河巨星 1000V H375yo CH NZ G SHB46 613 施志勇 莫振麟 63/41:01.82FLAME OFF FORE
by SUPER EASY (NZ) - CYCEE NUGGET (NZ)
巴卡拉 STALL H3285yo CH NZ G SH 58 5 瑞尔士
by JIMMY CHOUX (NZ) - CISSY BOWEN (NZ)