Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 227/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 林家轰炸 PRAC C746yo GR AUS G SHSB, VIS58 573 黄俊杰 柯清狄 1 0:59.91
by BEL ESPRIT (AUS) - SPINELLI (AUS)
4 火箭星 PRAC H5973yo CH AUS G SHSB, P55 614 汤普新 李卡都 21/20:59.97
by STAR WITNESS (AUS) - TRAGIC MOMENT (USA)
8 幸运满满 PRAC H1185yo B NZ G SH 43 578 阿密鲁 瑞尔士 33 1/41:00.52
by ALAMOSA (NZ) - HALFYALUCK (NZ)
9 世胜老板 PRAC K74yo CH NZ G SHB42 699 雷马克 陈泳志 4NK1:00.56
by PENTIRE (GB) - MISS THORN (NZ)
7 九六猛士 PRAC K954yo B NZ G SHSR, SB 727 穆哈诺 许佐扬 54 1/41:01.25
by KEEPER (AUS) - EVER KLAIRE (NZ)
2 一条好汉 PRAC K1383yo BR AUS G SH 682 罗达 布隆 631:01.75
by BLACKFRIARS (AUS) - EBONY MAGIC (AUS)
5 猎人 PRAC H5744yo B AUS G SHB48 645 高丽雅 菲特文 71 3/41:02.04
by LOVE CONQUERS ALL (AUS) - SHAKEVA (AUS)
6 宇航神骏 PRAC E3524yo CH USA G NHB, TT46 636 B伍活 郭力维 8131:04.17
by MIZZEN MAST (USA) - SUNSET RIDE (USA)
博利多 PRAC H956yo B AUS G SH 66 1 邱炳安
by AL MAHER (AUS) - INTRALASE (AUS)