Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 01/10/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 225/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 玉灵珠 1000B, VET C2607yo B NZ G SH 51 555 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 1 1:02.07PNIL
by IFFRAAJ (GB) - NUANCE (NZ)
7 狂欢 1000V E5784yo B NZ G SH 40 567 阿密鲁 瑞尔士 2NS1:02.07FFAILED VET
by MAGIC ALBERT (AUS) - RAZZLE (NZ)
2 圣灵之曲 NR K2584yo BR NZ G SH 61 622 B伍活 霍卡 3NS1:02.08PNIL
by O'REILLY (NZ) - CHORUS (NZ)
1 晓霸王 NR K2694yo BL/BR AUS G SH 64 701 杜奕 尚恩 41 3/41:02.36PNIL
by DOMESDAY (AUS) - PREMEDITATED (AUS)
4 霸王之王 NR K2713yo CH AUS G SHTT50 644 哥拉利 尚恩 5SHD1:02.38PWITH TT
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - SHE LOVES YOU (AUS)
6 林家节奏 1000B, VET E2645yo BR NZ G SH 48 616 黎多安 霍卡 61 1/41:02.56PNIL
by ROCK 'N' POP (AUS) - PAIXANITO (NZ)
3 长篇大论 NR H5614yo B GB M NH 57 613 海理 赛米 71 1/21:02.79PNIL
by NATHANIEL (IRE) - CAPACIOUS (GB)
没偏见 STALL C1446yo GR NZ G SHEM, TT39 8 再基 莫振麟
by GUILLOTINE (NZ) - TREASURED CHOICE (AUS)