Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/09/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 218/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 暹罗丽人 PRAC H1054yo BR AUS M SH 71 655 鲍兆霖 克莱门 1 1:00.58
by BERNARDINI (USA) - DANZA DOLL (AUS)
3 日蚀破坏 PRAC E2655yo B NZ G SH 76 703 杜奕 彼得斯 21 1/21:00.85
by ALAMOSA (NZ) - SHEZABEEL (NZ)
6 金星 PRAC H3984yo B AUS G SH 67 676 罗达 布隆 3SHD1:00.86
by REDENTE (AUS) - SHEBANG (AUS)
2 幸运林肯 PRAC W708yo BR NZ G SH 70 672 包和义 尚恩 41 1/41:01.05
by SAVABEEL (AUS) - ASTRADANE (IRE)
7 神龙公爵 PRAC H356yo B NZ G SH 80 657 B伍活 马定贤 55 1/41:01.93
by BACHELOR DUKE (USA) - JUSTAWINS (NZ)
1 黄金出击 PRAC E4404yo B IRE G NHB81 611 汤普新 布隆 6NS1:01.93
by IFFRAAJ (GB) - BURREN ROSE (USA)
太阳唯一 PRAC E5326yo BR AUS G SH 67 4 黄敬权 许佐扬
by SO YOU THINK (NZ) - LINK TO MY HEART (USA)