Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/09/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 073/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 沙巴之星 ORT K1803yo BR NZ G SH 51657 倪塑鹏 瑞尔士 1 1:01.91PNIL
by PINS (AUS) - ONESEY (NZ)
8 仙踪乐园 ORT K2363yo B NZ F SH 49.5621 B伍活 霍卡 21 1/41:02.10PNIL
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - TIMPIN (NZ)
5 江河红星 ORT H5223yo B AUS G SHXNB 51606 施志勇 莫振麟 31/21:02.18PWITH XNB
by SALADE (AUS) - DYNAMIC LASS (AUS)
4 一条好汉 ORT K1383yo BR AUS G SH 51654 马善多 布隆 4HD1:02.21PNIL
by BLACKFRIARS (AUS) - EBONY MAGIC (AUS)
2 御剑飞行 ORT K2224yo CH AUS G SH 57.5645 莫丹尼 布隆 53/41:02.33PNIL
by FIGHTING SUN (AUS) - DEBUTANTE (GB)
7 银宝剑 ORT H5453yo B AUS G SH 51678 雷马克 陈泳志 6NK1:02.37PNIL
by PLUCK (USA) - BINDIYA (AUS)
3 卡彭 ORT K413yo B NZ G SH 51682 罗达 布隆 7HD1:02.40PNIL
by IFFRAAJ (GB) - NIKEY DAVONE (NZ)
牧师 ORT K1794yo B AUS G SH 57.5 3 汤普新 瑞尔士
by ARTIE SCHILLER (USA) - DIVINE RUBI (AUS)