Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/09/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 210/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 星际子弹 NR K2064yo B/BR NZ G SH 59 625 S约翰 L黎根 1 1:01.26PNIL
by THEWAYYOUARE (USA) - CASABELLA LANE (NZ)
2 强大 1000B H2165yo B NZ G SHB, XNB47 612 安保罗 奥哈拉 21/21:01.33FFAILED VET EXAM
by PINS (AUS) - DISNEYLAND (NZ)
6 星星行 NR K2244yo B AUS G SH 76 706 杜奕 尚恩 31 1/41:01.52PNIL
by I AM INVINCIBLE (AUS) - ROULETTES (AUS)
1 兆星光 NR K2234yo B AUS G SH 58 651 哥拉利 尚恩 43 1/41:02.07PNIL
by FASTNET ROCK (AUS) - MICA'S PRIDE (AUS)
3 天灵盖 NR E3776yo CH AUS G SH 58 733 穆哈诺 许佐扬 58 3/41:03.52PNIL
by HELMET (AUS) - SALICE (AUS)
4 太阳大将 1000V H1925yo BR AUS G SH 57 684 倪塑鹏 菲特文 63/41:03.63PNIL
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - SICILE (FR)
7 阿比尔 BLEED E5825yo BR NZ G SHTT, XNB48 557 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 71/21:03.70PWITH TT/XNB
by O'REILLY (NZ) - NERAAN (AUS)