Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/09/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 069/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 皇家表现 ORT K1523yo BR NZ G SH 57633 高丽雅 必拿 1 1:01.58PNIL
by SHOWCASING (GB) - SILK SPURS (AUS)
4 特拉华 PRAC H5863yo CH AUS G SHB 644 莫丹尼 菲特文 2NK1:01.62
by SHOOTING TO WIN (AUS) - IBERIAN MISS (AUS)
6 天堂野马 PRAC K1123yo B AUS G SHB 636 再基 高冈 33 1/41:02.14
by UNENCUMBERED (AUS) - TANGERINE DREAM (FR)
5 今生今世 PRAC H5813yo CH AUS G SH 675 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 42 1/21:02.55
by ANIMAL KINGDOM (USA) - ROSARIAN (AUS)
7 盛世帝国 PRAC E4855yo B NZ G SH 697 雷马克 陈泳志 5HD1:02.57
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SHANAMAGH (NZ)
2 永不满足 ORT H5933yo BR AUS C SHTT, XNB 57732 MOHD FIRDAUS BIN SANUSI 陈瀠旺 6173/41:05.50PWITH TT/XNB
by SEBRING (AUS) - HURL (AUS)
1 黄金秀 ORT H5893yo B AUS C SH 57581 赛富汀 杨克荣 71/21:05.57PNIL
by GOLDEN ARCHER (AUS) - SHOVELLA (AUS)