Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 201/2019 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 拼多胜 PRAC K2174yo B AUS G SHXNB57 691 罗达 李卡都 1 1:00.33
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MELPOMENE (AUS)
5 杰突出 PRAC C616yo B NZ G SH 60 585 克希纳 李卡都 21 1/41:00.52
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
3 得利 PRAC H4754yo B NZ G SHWK54 643 高丽雅 邱炳安 31/21:00.59
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
6 完美胜利 PRAC H4624yo B AUS G SH 65 666 倪塑鹏 克莱门 4NK1:00.64
by ZOUSTAR (AUS) - ADMIRING (AUS)
2 魅力四射 PRAC K473yo BR NZ G SHB, TT52 642 哥拉利 尚恩 53/41:00.78
by SHOWCASING (GB) - LONDON DREAM (NZ)
7 无极 PRAC E1855yo B NZ G SHEM42 677 雷马克 陈泳志 631:01.27
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)
8 无敌力宏 PRAC H1625yo B IRE H NHTT, XNB76 668 陈志城 马定贤 71/21:01.37
by INVINCIBLE SPIRIT (IRE) - CABARET (IRE)
柯波拉 PRAC H544yo B AUS G SH 56 4 莫丹尼 菲特文
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - PRECIOUS TIME (NZ)