Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 195/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 成功口号 NR K1975yo B AUS G SHXNB72 624 高丽雅 霍卡 1 1:02.00PWITH XNB
by STREET CRY (IRE) - KOALA BEAR (AUS)
7 吴小姐 STALL H3714yo B GB M NHP, TT38 617 安保罗 奥哈拉 21 1/21:02.25PWITH P/TT
by EQUIANO (FR) - ENROL (GB)
2 盛世帝国 1000B E4855yo B NZ G SH 542 黄俊杰 陈泳志 31 1/41:02.46PNIL
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SHANAMAGH (NZ)
1 千里眼 1000V H85yo CH ARG G SHB, TT84 661 倪塑鹏 克莱门 4NK1:02.51PWITH B/TT
by PURE PRIZE (USA) - MISS TESSI (ARG)
3 太阳步奏 NR K1944yo CH AUS G SH 62 663 励海扎 许佐扬 52 1/21:02.93PNIL
by FIGHTING SUN (AUS) - ARIKARA (AUS)
6 劲无敌 1000V H5923yo B AUS G SH 656 包和义 L黎根 61 1/21:03.18PNIL
by UNCLE MO (USA) - FANTASISING (AUS)
5 加倍好 NR K2034yo B NZ G SH 67 655 哥拉利 尚恩 76 1/21:04.24PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - ATERBALLETTO (NZ)