Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 193/2019 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 杰出 PRAC H3305yo CH NZ G SHB, TT38 643 尤俊豪 奥哈拉 1 1:02.00
by COATS CHOICE (AUS) - GYPSY WIND (NZ)
4 玉龙火焰 PRAC H1654yo B IRE G NHB44 694 杜奕 郭力维 21/21:02.07
by RED JAZZ (USA) - ANKLESOCKS (IRE)
2 世胜老板 PRAC K74yo CH NZ G SHB42 682 雷马克 陈泳志 311:02.25
by PENTIRE (GB) - MISS THORN (NZ)
1 太平洋 PRAC E4336yo CH NZ G SHB, TT, XNB42 701 穆哈诺 邱炳安 41 1/21:02.51
by PINS (AUS) - LA BELLE EPOQUE (NZ)
7 无极 PRAC E1855yo B NZ G SH 42 577 黄俊杰 陈泳志 51/21:02.60
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)
5 林家鱼雷 PRAC H4564yo BL/BR AUS G SH 48 635 塞赫尔 马定贤 61/21:02.68
by TRADE FAIR (GB) - SIMPLE ELEGANCE (NZ)
9 明正 PRAC E4975yo B IRE G NH 46 659 陈志城 马定贤 7NS1:02.68
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ANNA MONA (GER)
6 查希尔 PRAC R2818yo GR NZ G SHB, TT26 626 高丽雅 必拿 821:03.03
by ANY SUGGESTION (AUS) - ZEVITA (AUS)
口哨王 PRAC K1534yo B NZ G SH 8 邱炳安
by COATS CHOICE (AUS) - ASHBERG (NZ)