Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 193/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 好彩头 PRAC H345yo B NZ G SHTT53 578 赛鲁 必拿 1 1:01.77
by SHOWCASING (GB) - OUR GIRL NELSON (AUS)
1 雷神 PRAC H3995yo B AUS G SHP48 651 马朗尼 必拿 2HD1:01.81
by ZIZOU (AUS) - SWATCHFIELD (AUS)
5 牛神 PRAC E4606yo B AUS G SHXNB60 645 陈志城 马定贤 31 3/41:02.08
by SEBRING (AUS) - BARANGAROO (AUS)
2 得利 PRAC H4754yo B NZ G SH 54 622 高丽雅 邱炳安 411:02.23
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
3 幸运大师 PRAC H4995yo CH NZ G SH 58 703 穆哈诺 许佐扬 5NK1:02.27
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MONROSE (NZ)
4 暗杀小队 PRAC H3643yo CH USA G NH 53 644 莫丹尼 克莱门 62 1/41:02.66
by JIMMY CREED (USA) - EPITOME OF A LADY (USA)
9 争上游 PRAC W1367yo B NZ G SHXNB60 629 塞赫尔 马定贤 75 1/21:03.57
by BUFFALO MAN (CAN) - SILK PURSE (NZ)
7 林家射线 PRAC H4544yo GR AUS G SH 50 617 郭炜烘 伯里奇 81 3/41:03.84
by DRUMBEATS (AUS) - RAINBOW DANCER (AUS)
6 快利高 PRAC H724yo CH NZ G SHWK48 636 B伍活 郭力维 971:04.98
by SUPER EASY (NZ) - SADE (NZ)