Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 193/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 火眼金睛 PRAC H125yo B AUS G SH 83 677 倪塑鹏 克莱门 1 1:00.11
by BRADBURY'S LUCK (AUS) - LACADA POINT (AUS)
6 巨亨 PRAC C1476yo B/BR NZ G SH 66 596 克希纳 李卡都 2NK1:00.16
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
3 完美胜利 PRAC H4624yo B AUS G SH 65 683 杜奕 克莱门 311:00.34
by ZOUSTAR (AUS) - ADMIRING (AUS)
4 格拉斯哥 PRAC H2765yo B AUS G SHBP79 604 郭炜烘 伯里奇 42 3/41:00.77
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - UNSPOKEN CHOICE (AUS)
10 蓝田玉 PRAC E4955yo B IRE G NHXNB75 6310 莫丹尼 彼得斯 57 3/41:02.05
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
2 民间智慧 PRAC E5936yo B GB G NHEM77 652 马朗尼 布隆 611:02.20
by LAWMAN (FR) - SAYING (USA)
8 鲁鱼帝虎 PRAC H5474yo B USA G NH 75 678 罗达 布隆 73/41:02.32
by WAR FRONT (USA) - LISCANNA (IRE)
9 韦伯特 PRAC C3516yo B NZ G SH 89 679 贝善利 马定贤 881:03.63
by SHOWCASING (GB) - ASAWEB (AUS)
5 林家风笛 PRAC H4945yo B AUS G SHB, TT62 635 再基 马定贤 951:04.46
by MYBOYCHARLIE (IRE) - ELLIELAURA (AUS)
我可以 PRAC E4285yo BR NZ G SH 79 1 阿密鲁 瑞尔士
by PER INCANTO (USA) - MAGIC DAZE (NZ)