Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 191/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 巨人杀戮 PRAC H194yo CH AUS G SHB33 606 沙菲益 D罗瑾 1 1:01.81
by JET SPUR (AUS) - PARTY JEWEL (AUS)
3 塔罗山 PRAC H475yo B NZ G SH 60 693 穆哈诺 赛米 211:01.98
by ALL AMERICAN (AUS) - CELADON (NZ)
1 一起发 PRAC K33yo B NZ C SH 53 661 B伍活 郭力维 32 1/21:02.37
by SHOWCASING (GB) - KEEPER COMING (NZ)
7 天平之子 PRAC K1753yo BR NZ G SHB, XNB 537 MUHAMAD AIMAN HAKIM BIN KAMARUDDIN 霍卡 411:02.54
by BURGUNDY (NZ) - AVENTURA (NZ)
4 莱瑟希德 PRAC K2184yo CH AUS G SHXNB60 694 杜奕 李卡都 53/41:02.64
by HELMET (AUS) - HEAT OF THE FIRE (AUS)
2 太阳司令 PRAC K1214yo B/BR AUS H SHB55 642 莫丹尼 菲特文 6SHD1:02.66
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - PINWIN (NZ)
宇航神骏 PRAC E3524yo CH USA G NH 46 5 郭力维
by MIZZEN MAST (USA) - SUNSET RIDE (USA)