Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/08/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 182/2019 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 全盛时代 PRAC H5883yo BR AUS G SH 48 654 莫丹尼 克莱门 1 1:01.70
by WRITTEN TYCOON (AUS) - EDIKENI (NZ)
5 易东南 PRAC H3514yo B NZ G SHSB, TT50 665 马朗尼 彼得斯 221:02.01
by SUPER EASY (NZ) - HEPBURN (NZ)
1 赢星乐 PRAC H1294yo BR AUS G SHB44 581 赛鲁 必拿 31 1/41:02.23
by ALL AMERICAN (AUS) - RAINBOW QUEEN (AUS)
3 星速 PRAC H4953yo B USA G NH 48 693 杜奕 克莱门 4SHD1:02.24
by STAY THIRSTY (USA) - STARBOURNE (IRE)
2 上帝之手 PRAC W5287yo B AUS M SH 40 552 黄俊杰 陈泳志 531:02.75
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - TE AKAU COUP (NZ)
7 包青天 PRAC E4915yo B NZ G SH 51 557 阿密鲁 瑞尔士 641:03.41
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
8 好日子 PRAC C4585yo B NZ G SHB54 648 S约翰 邱炳安 73/41:03.53
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
9 林家风笛 PRAC H4945yo B AUS G SHB, TT62 659 陈志城 马定贤 861:04.54
by MYBOYCHARLIE (IRE) - ELLIELAURA (AUS)
6 抓钱手 PRAC E2855yo B/BR AUS G SHB50 636 高丽雅 邱炳安 9NK1:04.58
by MINT LANE (USA) - WATCH THE FENCE (AUS)