Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/07/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 167/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 马辣辣 NR K1424yo B AUS G SHSB72 681 杜奕 菲特文 1 1:00.33PWITH SB
by RESET (AUS) - SULTAH (AUS)
9 暴风力宏 PRAC H915yo CH USA G NHEM, XNB50 639 B伍活 奥哈拉 27 3/41:01.60
by PROUD CITIZEN (USA) - MARIA'S STORM (USA)
8 明德宾得 PRAC H1963yo B AUS G SH 43 628 汤普新 瑞尔士 31 1/41:01.82
by SMART MISSILE (AUS) - TIFFINCO (AUS)
4 程咬金 BLINK H5283yo GR AUS G SHB 584 赛富汀 奥哈拉 43/41:01.94PWITH B
by PITLECO (AUS) - DANCING FEET (AUS)
2 谦谦君子 BP H5233yo CH AUS F SHBP, XNB 692 穆哈诺 赛米 5SHD1:01.96PWITH BP/XNB
by GOLDEN ARCHER (AUS) - PARIS 'N' RIO (AUS)
6 克拉珍宝 PRAC E5894yo BR NZ G SH 56 586 黄敬权 杨克荣 63/41:02.08
by GUILLOTINE (NZ) - MOLLY 'O (NZ)
7 乐韦尔 PRAC H593yo B AUS G SH 43 637 莫丹尼 菲特文 711:02.26
by FASTNET ROCK (AUS) - PRETTY PROUD (USA)
3 大漠之鹰 1000B E4005yo B NZ G SHSB, B, TT65 593 卢士文 伯里奇 83 1/21:02.86PWITH B/SB/TT
by O'REILLY (NZ) - SAHEEL (NZ)
邪恶侦探 STALL E4074yo B AUS G SH 37 5 再基 郭力维
by CHOISIR (AUS) - SUPER BLUE (AUS)