Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/07/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 164/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 优胜 NR K1204yo B AUS G SH 63 691 罗达 菲特文 1 1:00.02PNIL
by MANHATTAN RAIN (AUS) - PRINCESS RUHIE (AUS)
3 太阳狙击 NR K1223yo BR AUS C SH 58 703 杜奕 菲特文 21/21:00.09PNIL
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - TIMBOURINA (AUS)
4 太阳小子 1000V H164yo B AUS G SHSB, B59 704 穆哈诺 许佐扬 34 3/41:00.89PWITH B/SB
by HINCHINBROOK (AUS) - FIRST LAND (NZ)
2 魅力 1000V H2033yo BR AUS G SH 64 642 汤普新 克莱门 4NS1:00.89PNIL
by SHAMUS AWARD (AUS) - SOLVINI (NZ)
6 太阳司令 NR K1213yo B/BR AUS C SH 55 646 莫丹尼 菲特文 53 3/41:01.51PNIL
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - PINWIN (NZ)
7 敢敢来 STALL E5603yo B AUS G SH 52 667 倪塑鹏 D罗瑾 66 1/21:02.56PNIL
by GOLDEN ARCHER (AUS) - TINY TEMPTRESS (AUS)
5 一条龙 PRAC F21010yo CH AUS G SHB, TT37 665 B伍活 郭力维 76 1/21:03.63
by FUSAICHI PEGASUS (USA) - SONG OF SONGS (AUS)
8 太阳战神 STALL H1944yo BR AUS G SHB45 8 赛鲁 必拿 DF FWITH B; REFUSED TO GALLOP AFTER JUMPING
by LONHRO (AUS) - PILBARA SAND (AUS)