Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 145/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 易赢 PRAC H6002yo B NZ G SH 564 赛富汀 奥哈拉 1 1:01.72
by HINCHINBROOK (AUS) - LA VALETA (NZ)
2 口哨王 PRAC K1533yo B NZ G SH 572 赛鲁 邱炳安 22 1/41:02.10
by COATS CHOICE (AUS) - ASHBERG (NZ)
5 自由落体 PRAC K792yo B NZ G SH 635 哥拉利 尚恩 321:02.44
by SACRED FALLS (NZ) - HOOKED ONA FEELING (NZ)
7 秦叔宝 PRAC H6022yo B AUS G SHEM 607 施志勇 奥哈拉 42 1/41:02.82
by HAMPTON COURT (AUS) - SHE'S WARREGO (AUS)
6 一起发 PRAC K32yo B NZ C SH 626 B伍活 郭力维 51/21:02.91
by SHOWCASING (GB) - KEEPER COMING (NZ)
3 派克 PRAC R5747yo BR AUS G SH 30 643 莫丹尼 必拿 63/41:03.03
by HARD SPUN (USA) - SOPHIE PRINCESS (NZ)
1 天战神 PRAC K713yo CH GB G NHB 681 包和义 奥哈拉 7NS1:03.04
by COCKNEY REBEL (IRE) - FOREST FIRE (SWE)