Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 145/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 人鱼 PRAC K774yo B AUS G SHTT64 676 包和义 尚恩 1 1:01.43
by FASTNET ROCK (AUS) - TE AKAU ROSE (NZ)
5 好来厉王 PRAC E4034yo B NZ G SHWK73 655 麦伟利 邱炳安 2NK1:01.47
by O'REILLY (NZ) - THE SPEAKER (NZ)
4 暹罗蓝钻 PRAC C545yo B NZ G SH 62 674 倪塑鹏 克莱门 33 3/41:02.09
by SHOWCASING (GB) - QUEENS MOVE (AUS)
3 感觉如何 PRAC W2896yo B NZ G SHTT60 653 哥拉利 尚恩 41 1/41:02.30
by O'REILLY (NZ) - HOOKED ONA FEELING (NZ)
1 玉龙雄虎 PRAC E4625yo CH AUS G SHB68 611 古马诺 邱炳安 5NS1:02.31
by SEBRING (AUS) - BRANDY COCKTAIL (AUS)
7 世纪之钻 PRAC H2054yo B USA G NHEM69 687 罗达 布隆 62 3/41:02.75
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)
杰威力 PRAC E3074yo GR AUS G SH 97 2 布隆
by RESET (AUS) - UNABATED (AUS)