Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 145/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 第一桶金 STALL H1333yo BR ARG G SHB 615 沙里扎 克莱门 1 1:00.26PB
by FORTIFY (USA) - STORMY EPISTOLA (ARG)
1 明义 1000V E5925yo GR GB G NH 67 551 黄俊杰 陈泳志 21 3/41:00.56FVET: BLED (3MTHS)
by HELLVELYN (GB) - BENS GEORGIE (IRE)
2 老实人 NR K876yo B AUS G SH 87 682 倪塑鹏 菲特文 321:00.88PNIL
by FASTNET ROCK (AUS) - IMPERIAL BEAUTY (USA)
3 宇航神骏 1000B E3524yo CH USA G NHB, TT49 663 B伍活 郭力维 4SHD1:00.89PB/TT
by MIZZEN MAST (USA) - SUNSET RIDE (USA)
4 大明星 NR K1033yo GR AUS F SHWK55 664 雷马克 陈泳志 57 1/21:02.14PWK
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - TRUE MALT (AUS)
6 目标 STALL C5286yo B USA G NHEM, TT79 646 陈志城 马定贤 67 1/21:03.38PEM/TT
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)