Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 142/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 一把手 PRAC E204yo B NZ G SH 24 601 施志勇 高冈 1 1:02.80
by SUPER EASY (NZ) - MISS MOCHA (NZ)
5 量子 PRAC H894yo B NZ G SH 60 615 郭炜烘 伯里奇 23/41:02.92
by O'REILLY (NZ) - HEMEM (AUS)
6 雄伟战士 PRAC H5712yo B AUS G SHWK 656 B伍活 陈泳志 31 1/21:03.15
by ALL TOO HARD (AUS) - NESSIE (AUS)
3 恶速 PRAC C4804yo B AUS G SH 42 663 沙霖 郭力维 48 1/41:04.52
by HINCHINBROOK (AUS) - RAPALA (AUS)
4 安塔雷 PRAC E45yo B NZ G SHB44 624 塞赫尔 许佐扬 5SHD1:04.53
by GUILLOTINE (NZ) - CARELESS TEASE (USA)
2 焰火 PRAC H1823yo CH NZ G SH 39 642 汤普新 布隆 6NS1:04.53
by EKRAAR (USA) - BROOKLYN ROADS (NZ)
7 全体注意 PRAC H2174yo B AUS G SH 49 687 罗达 布隆 711:04.71
by TRUSTING (AUS) - HEARTS FOR LILLY (AUS)
8 英雄王 PRAC H2834yo CH AUS G SHBP, TT41 638 莫丹尼 奥哈拉 82 3/41:05.16
by STRYKER (AUS) - EFFERVESCENCE (AUS)