Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 142/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 福来辉煌 PRAC K243yo BR ARG G SHXNB65 635 B伍活 霍卡 1 1:01.67
by VAN NISTELROOY (USA) - HOLY SUNSET (USA)
1 果然威 PRAC W1706yo BR AUS G SH 72 691 罗达 布隆 23/41:01.81
by COMMANDS (AUS) - PETAL POWER (USA)
7 飞天火箭 PRAC E2185yo B NZ G SHEM85 617 汤普新 瑞尔士 31/21:01.88
by DARCI BRAHMA (NZ) - RUPPERTSBERG (NZ)
4 赢神 PRAC H2024yo GR NZ G SHWK71 604 古马诺 邱炳安 41 1/41:02.10
by DARCI BRAHMA (NZ) - THE GREY STORM (NZ)
2 巴哈纳 PRAC W777yo B NZ G SH 97 662 包和义 瑞尔士 511:02.27
by ELUSIVE CITY (USA) - KHALES (NZ)
3 平反 PRAC H145yo CH NZ G SHSB65 613 郭炜烘 伯里奇 63 1/21:02.86
by RIP VAN WINKLE (IRE) - DIAMOND ROCK (AUS)
世纪之钻 PRAC H2054yo B USA G NH 69 6 布隆
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)