Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 142/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 邪恶路霸 1000B C4814yo B AUS G SHSR, SB, TT54 652 B伍活 郭力维 1 1:01.82PWITH SR/SB/TT
by CANFORD CLIFFS (IRE) - FLYING DIALOGUE (USA)
5 太阳主位 NR K1263yo B AUS G SHSB, B56 695 穆哈诺 许佐扬 2NS1:01.83PWITH B/SB
by MOSSMAN (AUS) - ATTUNGA ROSE (AUS)
1 太阳征者 NR K1253yo B AUS G SHSB, B59 611 海理 许佐扬 3SHD1:01.84PWITH B/SB
by FIGHTING SUN (AUS) - SALADARE (AUS)
3 太阳公正 NR K1273yo CH AUS G SHB59 663 励海扎 许佐扬 431:02.35PWITH B
by SEPOY (AUS) - LADYS ANGEL (AUS)
4 闪电 1000V H2154yo BR NZ G SHSB, B41 674 包和义 奥哈拉 53 3/41:02.96PWITH B/SB
by NADEEM (AUS) - COCO CHANEL (NZ)
6 宠儿 STALL, VET H5113yo B JPN F NHEM 676 雷马克 高冈 6HD1:02.99FDIFF TO LOAD
by RULERSHIP (JPN) - WISTERIA (JPN)
7 东方胜 STALL C2016yo B AUS G SH 41 607 尼扎尔 许佐扬 71/21:03.08PNIL
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)