Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/06/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 137/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 惊人天赋 PRAC W4226yo BR NZ G SHEM, BP51 607 尤索夫 赛米 1 1:01.01
by KEEPER (AUS) - MUMTAZ (NZ)
8 海都之圣 PRAC E5026yo B/BR NZ G NHTT59 638 B伍活 霍卡 2NK1:01.05
by SEA THE STARS (IRE) - GIPSY COUNTESS (IRE)
3 老实人 NR K876yo B AUS G SH 87 673 倪塑鹏 菲特文 31/21:01.12FFRAC (REARING)
by FASTNET ROCK (AUS) - IMPERIAL BEAUTY (USA)
5 花样滑冰 PRAC H1013yo B NZ G SHXNB57 685 杜奕 霍卡 41 1/21:01.37
by DARCI BRAHMA (NZ) - JOSEPHINES FORTUNE (NZ)
1 红色登陆 NR H5264yo B NZ G SHTT58 571 菲德斯 霍卡 511:01.54PWITH TT
by O'REILLY (NZ) - PIN UP (NZ)
6 太阳触目 PRAC R1288yo B AUS R SHB64 626 尼扎尔 许佐扬 61/21:01.60
by CALIFORNIA DANE (AUS) - ASPIRANT (AUS)
4 东方胜 STALL C2016yo B AUS G SHB41 664 励海扎 许佐扬 7161/21:04.32FWITH B; SLOW TO JUMP
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
2 沙沙女人 NR K733yo B IRE F NHXNB55 652 莫丹尼 奥哈拉 821:04.67PWITH XNB
by ZOFFANY (IRE) - DACIO (USA)