Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/05/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 131/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 人鱼 NR K774yo B AUS G SH 64 671 包和义 尚恩 1 1:02.41PNIL
by FASTNET ROCK (AUS) - TE AKAU ROSE (NZ)
7 诺雅因子 BLINK H4763yo GR/RO USA G NHB 647 乐奎尔 彼得斯 22 1/21:02.83PWITH B
by THE FACTOR (USA) - SUPER CUB (USA)
3 尚加尼 STALL H1393yo CH NZ G SHWK34 643 莫丹尼 彼得斯 31/21:02.90PWITH W
by POSTPONED (USA) - CLAUDY EIRE (AUS)
5 巴赫 STALL E2015yo B IRE G NHSB59 595 海理 彼得斯 41/21:02.98PWITH SB
by KODIAC (GB) - ESEDRA (IRE)
4 目标 STALL C5286yo B USA G NHEM79 674 NOR ARI BIN YADI 马定贤 51 3/41:03.29PWITH EM
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)
6 宠儿 STALL, VET H5113yo B JPN F NHEM 706 雷马克 高冈 65 1/21:04.20FDIFF BEHIND BARRIER AND DISLODGED RIDER
by RULERSHIP (JPN) - WISTERIA (JPN)
2 哈丽美 STALL H2904yo B NZ M SHTT, XNB33 572 菲德斯 霍卡 7231:08.00FSTOOD AND SLOW TO JUMP / NOW 2 SS TESTS
by SAVABEEL (AUS) - AS PROMISED (AUS)