Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/05/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 113/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 拼多多 PRAC K142yo B NZ G SHXNB 593 海理 霍卡 1 1:03.06
by MAKFI (GB) - SHAMABELLE (NZ)
8 威震一方 PRAC E1004yo B/BR USA G NHTT36 618 黄騋润 陈瀠旺 21 3/41:03.36
by TALE OF THE CAT (USA) - ELLE POINT (USA)
2 祝福 PRAC H5182yo B AUS G SH 592 克希纳 李卡都 31/21:03.44
by ZOFFANY (IRE) - ABOUND (AUS)
6 威震天 PRAC H2664yo B NZ G SHEM 606 汤普新 瑞尔士 4NS1:03.45
by ROAD TO ROCK (AUS) - HOW FANTASTIQUE (AUS)
9 蹄多得 PRAC H5992yo B AUS G SHSB 669 薄奇能 赛米 511:03.62
by THE FACTOR (USA) - JIMS BIRD (AUS)
1 江南经典 PRAC C4765yo B IRE G NHSB, TT, XNB37 691 罗达 赛米 61 1/21:03.87
by DREAM AHEAD (USA) - BORA BLUES (GB)
4 吾世纪 PRAC E2624yo B NZ G SHB40 714 穆哈诺 赛米 71/21:03.93
by POUR MOI (IRE) - SPECIAL BELT (NZ)
5 马有才 PRAC E2794yo CH USA G NHB, TT32 665 B伍活 柯清狄 8243/41:08.02
by LANGFUHR (CAN) - SKY FRAULEIN (USA)
佩希 PRAC H5202yo BR/GR AUS G SH 7 安保罗 李卡都
by CHOISIR (AUS) - CAPTO (AUS)