Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/05/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 113/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 星际战士 1000V H4634yo CH NZ G SH 69 673 徐汉堡 L黎根 1 1:01.04PNIL
by BULLBARS (AUS) - BLANCPAIN (NZ)
7 雪丝仙子 NR K1542yo B NZ F SHSB, EM56 617 祖利曼 邱炳安 21/21:01.14PWITH EM/SB
by SHOWCASING (GB) - KETCHME (NZ)
1 精选 BP H3274yo B NZ G SHBP 631 扎华礼 霍卡 341:01.78PWITH BP
by SHOCKING (AUS) - CHOICES ARE (AUS)
5 巴哈拉 NR K804yo B NZ G SH 59 655 哥拉利 尚恩 46 1/21:02.87PNIL
by ROCK 'N' POP (AUS) - LOVE SOPHIA (NZ)
2 蒙古王 1000B W4936yo BLK NZ G SHXNB34 622 曾伟升 邱炳安 54 3/41:03.65FWITH XNB; FAILED VET EXAM; LAME NEAR- FORE
by ALAMOSA (NZ) - LADY OF MIRACLES (NZ)
4 友谊万岁 BLINK H4833yo B IRE G NHEM, B 624 B伍活 莫振麟 61 3/41:03.94PWITH B/EM
by CAMACHO (GB) - FOXTROT PEARL (IRE)
6 鲁鱼帝虎 NR H5474yo B USA G NH 70 706 罗达 布隆 7HD1:03.97PNIL
by WAR FRONT (USA) - LISCANNA (IRE)
8 幸运福星 STALL W4087yo B USA G NHB72 668 励海扎 许佐扬 81/21:04.07PWITH B
by KITTEN'S JOY (USA) - ATLANTIC BEAUTY (USA)