Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 107/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 强大 PRAC H2164yo B NZ G SHB, TT, XNB41 691 包和义 奥哈拉 1 1:00.98
by PINS (AUS) - DISNEYLAND (NZ)
7 福来辉煌 PRAC K243yo BR ARG G SHXNB65 647 薄奇能 霍卡 21/21:01.06
by VAN NISTELROOY (USA) - HOLY SUNSET (USA)
2 永无阻碍 PRAC C4095yo CH NZ G SHXNB41 612 黎多安 霍卡 321:01.37
by COATS CHOICE (AUS) - EXPLAIN (NZ)
5 常胜仔 PRAC H3243yo B USA G NHB, TT56 635 安保罗 柯清狄 41/21:01.47
by CONGRATS (USA) - PEARL QUEEN (USA)
6 突快驹 PRAC C3686yo B IRE G NHVIS, TT56 676 徐汉堡 M尤索 51/21:01.54
by HAT TRICK (JPN) - ROCHITTA (USA)
4 卫星经典 PRAC E2735yo B NZ G SHB, TT43 594 施志勇 奥哈拉 61/21:01.63
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
3 成功之路 PRAC H1604yo B NZ G SHB39 643 尤俊豪 杨克荣 71/21:01.73
by NIAGARA (AUS) - PEACE (NZ)