Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 103/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 蓝田玉 PRAC E4955yo B IRE G NHEM68 618 海理 彼得斯 1 0:59.97
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
4 有得威 PRAC H2997yo CH AUS G SHEM108 644 莫丹尼 菲特文 2HD1:00.00
by STARCRAFT (NZ) - STORMY CHOICE (AUS)
1 宝贝 PRAC E54yo B NZ G SH 88 641 哥拉利 尚恩 32 1/41:00.36
by SHOWCASING (GB) - MY OTHER WOMAN (AUS)
6 国王路易 PRAC E3324yo BR AUS G SH 87 636 薄奇能 李卡都 41/21:00.46
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - RUN FOR ROSES (AUS)
9 圣剑 PRAC C3246yo B AUS G SH 108 709 罗达 布隆 5NS1:00.46
by FASTNET ROCK (AUS) - ROMANTIC RIVER (USA)
5 战胜 PRAC N618yo BR NZ G SHTT117 695 包和义 必拿 63/41:00.60
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
2 诺雅先锋 PRAC W1226yo CH NZ G SHSB99 642 B伍活 彼得斯 7NK1:00.64
by RED GIANT (USA) - LA PANTHERE (NZ)
3 时光漫游 PRAC R3047yo B SAF G SHSB103 663 麦伟利 李卡都 8HD1:00.67
by JET MASTER (SAF) - TACHINA (IRE)
7 驱雷掣电 PRAC C2646yo BR AUS G SH 69 697 MUHAMMAD RAZIF BIN ABDUL RAHMAN 马定贤 9123/41:02.78
by EXCEEDINGLY GOOD (AUS) - KAKAMA (NZ)