Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 032/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 火箭星 ORT H5972yo CH AUS G SH 48.5615 克希纳 李卡都 1 1:00.68PNIL
by STAR WITNESS (AUS) - TRAGIC MOMENT (USA)
3 莫大力 ORT H4043yo B JPN G NH 54666 薄奇能 克莱门 21/21:00.75PNIL
by JUNGLE POCKET (JPN) - KUROKAMINO MAI (JPN)
1 阿迪森 ORT K363yo B AUS G SH 57628 郭炜烘 伯里奇 33 1/41:01.28PNIL
by SO YOU THINK (NZ) - REGLISSE (NZ)
8 大风大浪 ORT H5172yo BR ARG F SH 47661 麦伟利 李卡都 42 1/21:01.71PNIL
by ORPEN (USA) - STORMY (USA)
4 黄金冲刺 ORT H5132yo BR ARG G SH 48.5614 安保罗 李卡都 51 1/21:01.93PNIL
by SUGGESTIVE BOY (ARG) - HEDA (ARG)
5 林家唯一 ORT K222yo B AUS C SH 48.5652 贝善利 马定贤 6103/41:03.70PNIL
by UNCLE MO (USA) - MISS CONCORDE (IRE)
2 完美 ORT H3813yo BR AUS G SH 057697 罗达 马定贤 711:03.84PNIL
by PLAYING GOD (AUS) - DAWINNER (AUS)
7 乌鲁鲁 ORT K232yo B/BR AUS G SH 48.5653 陈志城 马定贤 8303/41:08.91FFAILED TO MEET QUALIFYING TIME.
by WHITTINGTON (AUS) - HOLA (AUS)