Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 092/2019 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 玉龙上将 PRAC H3754yo B IRE G NHB57 652 倪塑鹏 菲特文 1 1:02.22
by ARCANO (IRE) - COME APRIL (GB)
4 武王 PRAC E4044yo B NZ G SHSB, VIS45 574 赛鲁 邱炳安 21 1/21:02.48
by ALAMOSA (NZ) - CLASSICAL (NZ)
9 暗杀小队 PRAC H3643yo CH USA G NH 44 669 莫丹尼 克莱门 3NK1:02.52
by JIMMY CREED (USA) - EPITOME OF A LADY (USA)
6 美好人生 PRAC H5772yo CH NZ G SH 686 包和义 尚恩 431:03.01
by SHOWCASING (GB) - ROCKELLE (AUS)
8 冠军王 PRAC E5033yo B AUS G SHB0 618 祖格拉 奥哈拉 51 3/41:03.29
by DREAM AHEAD (USA) - MARIAH'S PULSE (AUS)
7 宇航神骏 PRAC E3524yo CH USA G NHB, TT49 657 B伍活 郭力维 61 1/21:03.52
by MIZZEN MAST (USA) - SUNSET RIDE (USA)
5 头佳靓 PRAC E3875yo B/BR NZ G SHTT 685 罗达 布隆 721:03.84
by BATTLE PAINT (USA) - MISS PIROUETTE (NZ)
1 安塔雷 PRAC E45yo B NZ G SHB, TT44 661 励海扎 许佐扬 83/41:03.96
by GUILLOTINE (NZ) - CARELESS TEASE (USA)
3 蓝色天堂 PRAC E3484yo CH USA G NH 43 633 陈志城 马定贤 911:04.12
by HAYNESFIELD (USA) - BACH HAMILTON (USA)