Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/04/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 086/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
10 玉龙绿 PRAC H3694yo B GB G NH 63 6110 安保罗 李卡都 1 1:01.18
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - DOMITIA (GB)
3 人生如赌 PRAC C4386yo B AUS G SHEM, TT, XNB58 673 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 21/21:01.27
by AUTHORIZED (IRE) - ANYTHING BUT LOVE (AUS)
9 喜悦归来 PRAC H4144yo CH NZ G SHTT66 639 B伍活 陈瀠旺 31/21:01.33
by MAKFI (GB) - CINEMASCOPE (AUS)
1 索尔达 PRAC W4216yo CH NZ G SHTT66 671 包和义 尚恩 41 1/41:01.54
by PINS (AUS) - REGAL ASH (GB)
4 轻车熟路 PRAC E2604yo CH NZ G SH 61 614 汤普新 瑞尔士 51 1/41:01.77
by SUPER EASY (NZ) - NOVA (NZ)
7 投石问路 PRAC E3534yo CH USA G NHB, TT62 687 杜奕 郭力维 611:01.91
by LEMON DROP KID (USA) - SCOTT'S ALY CAT (USA)
8 杰先生 PRAC H94yo BR ARG G SHTT, XNB65 638 塞赫尔 彼得斯 71/21:01.97
by ORPEN (USA) - ENCHANTED MISS (ARG)
2 赏金 PRAC C3585yo B USA G NHB, TT, XNB64 682 罗达 布隆 821:02.31
by WARRIOR'S REWARD (USA) - CONTRITION (USA)
5 千杯不醉 PRAC E3175yo B NZ G SHSB61 715 穆哈诺 伯里奇 92 1/41:02.67
by SHOCKING (AUS) - BRANDY STAR (AUS)
超级王朝 PRAC E4574yo GR AUS G SH 68 6 菲特文
by FASTNET ROCK (AUS) - SAYURI SAN (AUS)