Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/03/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 076/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 圣翔 BLEED, NR H3595yo B NZ G SHXNB74 644 莫丹尼 霍卡 1 1:02.64PWITH XNB
by O'REILLY (NZ) - MEXICAN ROSE (NZ)
5 北西赢 1000V H5024yo B JPN M NHB58 705 杜奕 赛米 2SHD1:02.65PWITH B
by SYMBOLI KRIS S (USA) - HELLO AGAIN (JPN)
1 无敌勇士 NR H5783yo B AUS G SH 58 641 哥拉利 尚恩 3111/41:04.50PNIL
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - KISMA (AUS)
6 第一桶金 STALL H1333yo BR ARG G SH 616 安保罗 克莱门 4101:06.15P2OF2
by FORTIFY (USA) - STORMY EPISTOLA (ARG)
林家闪电 1000B H463yo B AUS G SH 74 2 赛富汀 伯里奇
by LOPE DE VEGA (IRE) - WAYNE'S GOLD (AUS)
欧文 1000V H3003yo B AUS G SHB, XNB61 3 陆庚德 菲特文
by ANIMAL KINGDOM (USA) - INTIMATION (AUS)