Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/03/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 065/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 圣龙骑士 PRAC R2588yo B AUS G SHSB, B, TT, XNB68 614 塞赫尔 奥哈拉 1 1:00.49
by SHAFT (AUS) - MARINA BELLE (AUS)
3 征服群山 PRAC H2754yo B AUS G SH 68 693 包和义 尚恩 2HD1:00.51
by NICCONI (AUS) - MI CHIAMO (AUS)
7 太阳唯一 PRAC E5325yo BR AUS G SHSB, TT66 657 励海扎 许佐扬 33 1/41:01.04
by SO YOU THINK (NZ) - LINK TO MY HEART (USA)
5 林家游轮 PRAC W5066yo B AUS G SHEM113 575 阿密鲁 瑞尔士 4NK1:01.09
by CASINO PRINCE (AUS) - HOPE DOWNS (AUS)
6 铁面无私 PRAC H2374yo B NZ G SHTT64 626 汤普新 D罗瑾 51/21:01.16
by JIMMY CHOUX (NZ) - CAMILLA (NZ)
2 千里眼 PRAC H84yo CH ARG G SHTT79 702 杜奕 克莱门 61/21:01.21
by PURE PRIZE (USA) - MISS TESSI (ARG)
8 九阳星 PRAC J30510yo B NZ G SHSR, P, TT66 598 赛鲁 必拿 71/21:01.27
by ELUSIVE CITY (USA) - OUR GIRL NELSON (AUS)
1 玉龙勋章 PRAC H1896yo BR AUS G SH 70 701 MUHAMMAD RAZIF BIN ABDUL RAHMAN 马定贤 89 1/21:02.84
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - SHATTERS (AUS)
马利布 PRAC E1964yo B ARG G SH 61 9 安保罗 李卡都
by MASTER OF HOUNDS (USA) - MALIBUWED (USA)