Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/03/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 063/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 暹罗玉兰 PRAC H2043yo BR AUS G SHTT 652 薄奇能 克莱门 1 1:01.22
by SHAMUS AWARD (AUS) - CHAOTIC (AUS)
3 艾尔文 PRAC H4703yo B AUS G SH 703 杜奕 瑞尔士 21/21:01.27
by EPAULETTE (AUS) - GOD LOVE IT (AUS)
5 菲恩 PRAC H4683yo GR AUS G SHXNB 685 罗达 瑞尔士 31 3/41:01.56
by RELIABLE MAN (GB) - THE DARLING ONE (AUS)
7 蒙托亚 PRAC H4693yo B AUS G SH 577 阿密鲁 瑞尔士 4NK1:01.61
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - AH HA (NZ)
6 龙争虎斗 PRAC H743yo B NZ G SHTT 706 穆哈诺 D罗瑾 53/41:01.73
by POWER (GB) - TIZ KATE (NZ)
8 完美女孩 PRAC C345yo B AUS M SHSB, B, TT33 738 林利杰 伯里奇 61/21:01.81
by THORN DANCER (NZ) - PRICELESS PEARL (NZ)
9 林家旅行 PRAC H4713yo B AUS G SH 669 徐汉堡 瑞尔士 72 1/21:02.22
by TRADE FAIR (GB) - MOONSTRUMMER (NZ)
1 夏日光辉 PRAC H3853yo B NZ G SHXNB 651 麦伟利 瑞尔士 8HD1:02.26
by SHOWCASING (GB) - CELERITY (NZ)
4 吾世纪 PRAC E2624yo B NZ G SH 594 尤索夫 赛米 9161/21:04.97
by POUR MOI (IRE) - SPECIAL BELT (NZ)