Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/03/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 060/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 玉龙快驹 PRAC E4115yo B IRE H NHSB61 693 麦伟利 彼得斯 1 1:01.55
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MUCH FASTER (IRE)
6 女皇陛下 PRAC E1866yo CH NZ M SH 58 586 克希纳 李卡都 2SHD1:01.56
by EKRAAR (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
1 征服者 PRAC H3534yo BR NZ G SHTT58 591 赛富汀 许怡 3NK1:01.61
by ALAMOSA (NZ) - RACQUETEER (NZ)
5 吴大哥 PRAC H4604yo CH NZ G SHB, TT62 625 施志勇 奥哈拉 4NK1:01.65
by PINS (AUS) - SINGASONG (NZ)
4 渥太华 PRAC C4705yo BL/BR AUS G SH 61 674 罗达 彼得斯 5HD1:01.67
by FOXWEDGE (AUS) - MARIE SOLEIL (USA)
7 玉龙爵士 PRAC H3764yo GR IRE H NH 58 647 莫丹尼 瑞尔士 61/21:01.75
by RED JAZZ (USA) - ZIBALINE (FR)
2 立泽 PRAC R4677yo B NZ G SH 60 552 阿密鲁 瑞尔士 71 1/41:01.95
by ALAMOSA (NZ) - GRAPHITE (NZ)
9 帕瓦罗蒂 PRAC H1243yo GR AUS G SH 43 639 汤普新 布隆 81 1/41:02.16
by LOPE DE VEGA (IRE) - DEWAMAR (AUS)
8 得利 PRAC H4753yo B NZ G SH 57 658 薄奇能 邱炳安 91/21:02.23
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
10 费迪南德 PRAC W5106yo CH NZ G SHB, TT40 6310 曾伟升 莫振麟 10NK1:02.28
by NO EXCUSE NEEDED (GB) - LOOK AT MOIYE (NZ)