Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 053/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 穷追不舍 PRAC W2126yo B NZ G SH 116 698 罗达 布隆 1 1:01.13
by THORN PARK (AUS) - PROMPT PAYMENT (IRE)
3 伟大肯尼 PRAC W346yo BR AUS G SHSB78 673 麦伟利 李卡都 21/21:01.21
by SHINZIG (AUS) - MYSTERIOUS RANSOM (AUS)
5 灵宝 PRAC H2804yo BR AUS G SH 79 655 S约翰 L黎根 3NK1:01.26
by PATRONIZE (AUS) - GRAND OSCAR (AUS)
7 蓝瑞典 PRAC J7788yo BR NZ G SHB, XNB89 647 哥拉利 尚恩 4HD1:01.29
by O'REILLY (NZ) - HOOKED ONA FEELING (NZ)
2 铁血战士 PRAC C3236yo B NZ H SHTT105 682 包和义 尚恩 51 1/41:01.49
by SAVABEEL (AUS) - BIRD (NZ)
1 快意恩仇 PRAC C3705yo B NZ G SHTT107 631 汤普新 克莱门 61/21:01.58
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - REPLICATE (NZ)
6 真人 PRAC W5726yo B NZ H SH 107 646 莫丹尼 克莱门 71/21:01.65
by DARCI BRAHMA (NZ) - BOUND TO IMPRESS (NZ)
4 纵横大地 PRAC E5918yo B/BR USA G NHEM, TT114 704 杜奕 菲特文 81/21:01.72
by MIZZEN MAST (USA) - STORM DOVE (USA)