Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 050/2019 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 沉默伙伴 PRAC H4184yo B IRE G NH 61 707 杜奕 克莱门 1 1:02.08
by DANDY MAN (IRE) - DOLCE DOVO (GB)
1 圣骑士 PRAC E5353yo BR AUS G SH 70 651 莫丹尼 克莱门 21 1/41:02.28
by ZOUSTAR (AUS) - NERO CAVALLO (AUS)
5 特肯汉 PRAC N6378yo B AUS G SH 85 575 阿密鲁 瑞尔士 3HD1:02.31
by ARTIE SCHILLER (USA) - LADY MIGALOO (AUS)
6 国王路易 PRAC E3324yo BR AUS G SH 87 636 汤普新 李卡都 4NS1:02.32
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - RUN FOR ROSES (AUS)
2 默里菲 PRAC W576yo B NZ G SHXNB73 632 塞赫尔 瑞尔士 51 1/41:02.52
by PINS (AUS) - O'REALLY (NZ)
3 赢风云 PRAC H4664yo B NZ G SHTT, XNB63 543 陈志贤 霍卡 6HD1:02.55
by GUILLOTINE (NZ) - VITRUM (NZ)
4 得利 PRAC H4753yo B NZ G SH 57 614 祖利曼 邱炳安 72 3/41:03.02
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)