Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 046/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
10 礼物 PRAC H3313yo B/BR AUS G SH 43 6310 莫丹尼 彼得斯 1 1:02.17
by DENMAN (AUS) - LUCHA LIBRE (NZ)
3 金錢皇 PRAC N2058yo CH USA G NHB49 663 尤俊豪 许怡 22 3/41:02.64
by FLOWER ALLEY (USA) - SISTER MARILYN (USA)
7 安德雷 PRAC H1583yo B NZ G SHB44 677 罗达 布隆 3NS1:02.64
by OCEAN PARK (NZ) - PERSIAN DYNASTY (NZ)
4 风神 PRAC W4795yo BR NZ G SH 28 634 高德发 柯清狄 41/21:02.74
by ALAMOSA (NZ) - BLONDINI (NZ)
5 彩神 PRAC W3246yo B NZ G SHTT34 605 祖利曼 邱炳安 5SHD1:02.75
by GORKY PARK (NZ) - STRAVINAKI (NZ)
9 小姜人 PRAC E1064yo CH AUS G SHP31 639 阿沙哈 柯清狄 61/21:02.84
by GINGERBREAD MAN (AUS) - FONTAINE'S FANTASY (AUS)
6 火神 PRAC C2305yo B AUS G SHB, TT22 596 赛富汀 奥哈拉 7SHD1:02.86
by HARD SPUN (USA) - MOUSSAIEFF (AUS)
1 军事联盟 PRAC N6299yo B IRE G NHB32 591 赛鲁 柯清狄 811:03.01
by OASIS DREAM (GB) - HOVERING (IRE)
8 好把豹 PRAC H3584yo CH NZ G SH 648 B伍活 莫振麟 91/21:03.10
by BATTLE PAINT (USA) - KEEPNTIME (NZ)
2 快好 PRAC F6719yo B NZ G SH 25 652 陈志城 马定贤 10 1:07.44
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)