Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 046/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 杰突出 PRAC C615yo B NZ G SH 64 598 克希纳 李卡都 1 1:00.41
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
7 迦纳希 PRAC H4504yo B AUS G SHB, TT60 677 B伍活 马定贤 2SHD1:00.42
by SNITZEL (AUS) - GYMEA LILY (AUS)
4 吴小姐 PRAC H3714yo B GB M NHB, TT54 594 赛富汀 奥哈拉 33 1/41:00.98
by EQUIANO (FR) - ENROL (GB)
9 幸运叔叔 PRAC W5156yo B NZ G SHP, TT53 599 高德发 必拿 411:01.15
by SHOWCASING (GB) - STARRY ANGEL (NZ)
3 暴风力宏 PRAC H915yo CH USA G NHEM, XNB55 613 施志勇 奥哈拉 511:01.30
by PROUD CITIZEN (USA) - MARIA'S STORM (USA)
2 三生三世 PRAC E1795yo B AUS G SHP, TT, XNB55 722 穆哈诺 赛米 61 1/21:01.55
by WANTED (AUS) - MARRIAGE VALUE (IRE)
10 驾到 PRAC H1173yo CH NZ G SH 55 5810 尤索夫 赛米 731:02.06
by JIMMY CHOUX (NZ) - LIONSTAR (NZ)
5 玉龙梦想 PRAC H3744yo B IRE H NHB58 605 祖利曼 邱炳安 82 1/41:02.43
by OASIS DREAM (GB) - NUR JAHAN (IRE)
1 快利高 PRAC H723yo CH NZ G SHB51 661 沙霖 郭力维 91 1/21:02.69
by SUPER EASY (NZ) - SADE (NZ)
6 星骰子 PRAC E5884yo B NZ G SHP, TT51 606 尼扎尔 赛米 109 1/21:04.27
by O'REILLY (NZ) - JOY (NZ)