Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 046/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 霸神 PRAC W5085yo GR NZ G SHEM, TT72 591 赛富汀 奥哈拉 1 1:00.93
by GUILLOTINE (NZ) - FINISHING SCHOOL (AUS)
3 太美妙 PRAC W3867yo B AUS G SHSB, TT78 673 沙霖 郭力维 21/21:01.01
by HIDDEN DRAGON (AUS) - COVET GOLD (AUS)
2 科伦 PRAC C1435yo B NZ G SHTT, XNB76 692 包和义 尚恩 321:01.33
by SHOWCASING (GB) - MOLLY'S DOLLY (NZ)
7 玉龙雄印 PRAC E4175yo CH IRE G NHSR, SB, EM, TT77 737 穆哈诺 郭力维 4NK1:01.38
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - CLOUDY BAY (GER)
6 金城 PRAC C2725yo B NZ M SHEM67 706 罗达 布隆 511:01.53
by SUFFICIENT (NZ) - BEAVER (NZ)
8 太阳元帅 PRAC H3924yo CH AUS G SHTT70 718 杜奕 菲特文 61/21:01.59
by SEPOY (AUS) - MYSTERIOUS LIGHT (AUS)
5 太阳美梦 PRAC E2395yo B AUS G SHB, TT74 665 励海扎 许佐扬 73/41:01.74
by SNITZEL (AUS) - FORCED TO TANGO (AUS)
9 林家射击 PRAC C2206yo BR NZ G SH 74 629 陈志城 马定贤 85 3/41:02.67
by SHOWCASING (GB) - LUCINDA JANE (NZ)
克林 PRAC E1874yo B NZ G SH 93 4 汤普新 菲特文
by POWER (GB) - VICTORIA BELLE (NZ)