Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 041/2019 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 皇家行宫 PRAC H793yo B AUS G SHB43 693 包和义 尚恩 1 1:03.16
by CASINO PRINCE (AUS) - MILITARY BLONDE (AUS)
7 名男 PRAC R1239yo B AUS G SHTT43 597 赛鲁 必拿 2HD1:03.18
by NADEEM (AUS) - UNROCEL TAP (AUS)
8 街头宝刀 PRAC E5573yo CH AUS G SHB 638 汤普新 彼得斯 3NS1:03.19
by ZOFFANY (IRE) - SHAO SHAO (AUS)
5 权美令者 PRAC C2075yo B NZ G SH 43 655 徐汉堡 杨克荣 42 3/41:03.63
by EGO (NZ) - SURRAAR (NZ)
2 江河福宝 PRAC H383yo B AUS G SH 43 602 安保罗 莫振麟 51 1/21:03.88
by EPAULETTE (AUS) - LOCH MARYANNE (AUS)
6 沃特湾 PRAC W4876yo B/BR NZ G SHP23 646 阿沙哈 柯清狄 6NS1:03.89
by SAPERAVI (NZ) - AVENTURA (NZ)
1 礼物 PRAC H3313yo B/BR AUS G SHSB43 631 莫丹尼 彼得斯 7HD1:03.92
by DENMAN (AUS) - LUCHA LIBRE (NZ)
9 开路先锋 PRAC C5327yo B JPN G NHEM, XNB43 689 罗达 菲特文 82 3/41:04.36
by HARBINGER (GB) - CHAMPAGNE MARIE (JPN)
4 太平洋 PRAC E4335yo CH NZ G SHBP52 604 赛富汀 邱炳安 91 3/41:04.63
by PINS (AUS) - LA BELLE EPOQUE (NZ)